2022-2023 Yılı Vakıf Üniversitesi İzleme Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

67.35/100

Güvenli Alan

72.51/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

54.69/100

Akran Davranışları

72.17/100

Şiddet

71.12/100

Akademik Faaliyetler

73.68/100

Barınma

59.68/100

2021-2022 Yılı Devlet Üniversitesi İzleme Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

35.94/100

Güvenli Alan

45.11/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

23.42/100

Akran Davranışları

56.10/100

Şiddet

48.50/100

Akademik Faaliyetler

51.50/100

Barınma

32.75/100

2022-2023 Yılı Vakıf Üniversitesi Yapısal İzleme Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

5.6/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

7.5/12

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

5.2/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

7.3/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

3.4/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

5.7/10

2021-2022 Yılı Devlet Üniversitesi Yapısal İzleme Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

5/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

5/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

2/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

5/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

1/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

4/10

Üniversiteler