2021-2022 Yılı Devlet Üniversitesi İzleme Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

35.94/100

Güvenli Alan

45.11/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

23.42/100

Akran Davranışları

56.10/100

Şiddet

48.50/100

Akademik Faaliyetler

51.50/100

Barınma

32.75/100

2021-2022 Yılı Devlet Üniversitesi Yapısal İzleme Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

5/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

5/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

2/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

5/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

1/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

4/10

Üniversiteler