Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Proje Hakkında

Sözleşme Makamı:
Cinsiyet Esitligini Izleme Dernegi (CEİD)

Proje Yürütücüsü:
ÜniKuir Derneği

Proje Ortağı: Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)

Avrupa Birliği’nin desteklediği CEİDizler Hibe Programı kapsamındaki “Ankara ve İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Projesi” ÜniKuir ve SPoD işbirliği ile yürütülmektedir.

Proje üniversiteli LGBTİ+’ları merkeze alarak, İstanbul ve Ankara illerindeki 20 devlet üniversitesinde, LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği tematik alanında izleme ve haritalama çalışması yapmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede “Odak Grup Görüşmeleri”, “Mevzuat İncelemesi / Müfredat İncelemesi / Politika Analizi / Paydaş Analizi” ile “LGBTİ+ Haklarına Erişim Ölçeği” ve “LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılık Ölçeği” başlığında psikometrik özellikleri yeterli, geçerli ve güvenilir iki ölçme aracı (ölçek) geliştirilip kullanılarak 19 devlet üniversitesinde LGBTİ+’ların mevcut durumu, insan haklarına erişimi ve maruz kaldıkları ayrımcılıklar izlenmiştir. Proje kapsamında LGBTİ+ tematik alanında toplumsal cinsiyet göstergeleri belirlenmiş ve bu göstergeler ışığında üniversitelerde LGBTİ+’ların mevcut durumu ve LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılıklar raporlaştırılmıştır. Üniversitelerden elde edilen tüm veriler kullanılarak Türkiye’de LGBTİ+ haklarının sistematik olarak üniversite odaklı izlenmesinin temelleri atılmıştır.

Projenin Çıktıları Aracılığıyla Elde Edilen Kazanımlar:
- LGBTİ+ hak savunuculuğu faaliyetlerine kaynak olacak şekilde İstanbul ve Ankara’daki devlet üniversitelerindeki LGBTİ+’ların toplumsal cinsiyet eşitliğinde mevcut durumun ortaya çıkarmak
- LGBTİ+ hakları konusunda farkındalığın arttırmak
- Üniversitelerde LGBTİ+’lar bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak
- Üniversiteleri kurumsal olarak LGBTİ+’lar özelinde, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek