Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

27.44/100

Güvenli Alan

41.67/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

19.08/100

Akran Davranışları

49.34/100

Şiddet

51.75/100

Akademik Faaliyetler

48.00/100

Barınma

38.75/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

1/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

0/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

0/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

0/10