Ankara Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

37.47/100

Güvenli Alan

44.06/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

21.72/100

Akran Davranışları

56.64/100

Şiddet

47.00/100

Akademik Faaliyetler

50.75/100

Barınma

30.00/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

10/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

6/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

5/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

10/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

4/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

9/10