Atılım Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

58.90/100

Güvenli Alan

62.70/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

44.89/100

Akran Davranışları

68.51/100

Şiddet

65.32/100

Akademik Faaliyetler

68.40/100

Barınma

52.55/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

5/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

4/12

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

7/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

9/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

2/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

9/10