Başkent Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

47.39/100

Güvenli Alan

55.68/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

38.10/100

Akran Davranışları

58.56/100

Şiddet

57.45/100

Akademik Faaliyetler

58.48/100

Barınma

49.21/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

7/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

7/12

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

5/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

5/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

4/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

5/10