Bilkent Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

78.03/100

Güvenli Alan

73.49/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

54.01/100

Akran Davranışları

75.79/100

Şiddet

74.88/100

Akademik Faaliyetler

74.88/100

Barınma

64.70/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

6/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

10/12

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

2/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

7/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

4/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

6/10