Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

56.48/100

Güvenli Alan

60.85/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

26.60/100

Akran Davranışları

78.97/100

Şiddet

50.75/100

Akademik Faaliyetler

73.50/100

Barınma

43.00/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

7/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

8/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

3/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

8/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

1/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

10/10