Galatasaray Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

59.68/100

Güvenli Alan

62.10/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

30.65/100

Akran Davranışları

71.51/100

Şiddet

61.00/100

Akademik Faaliyetler

66.75/100

Barınma

39.50/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

7/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

8/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

1/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

5/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

2/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

6/10