Gazi Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

18.59/100

Güvenli Alan

31.75/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

13.16/100

Akran Davranışları

48.81/100

Şiddet

37.75/100

Akademik Faaliyetler

39.00/100

Barınma

28.50/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

5/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

2/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

0/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

4/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

0/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

1/10