Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

43.08/100

Güvenli Alan

46.13/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

21.67/100

Akran Davranışları

59.21/100

Şiddet

45.25/100

Akademik Faaliyetler

53.75/100

Barınma

32.75/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

10/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

10/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

4/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

12/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

3/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

9/10