İstanbul Bilgi Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

80.43/100

Güvenli Alan

82.01/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

62.15/100

Akran Davranışları

78.45/100

Şiddet

71.37/100

Akademik Faaliyetler

80.79/100

Barınma

55.41/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

7/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

11/12

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

7/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

10/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

4/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

10/10