İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

53.90/100

Güvenli Alan

65.93/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

44.22/100

Akran Davranışları

67.12/100

Şiddet

64.44/100

Akademik Faaliyetler

65.56/100

Barınma

51.78/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

6/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

5/12

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

5/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

4/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

4/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

3/10