İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

17.75/100

Güvenli Alan

42.16/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

19.49/100

Akran Davranışları

47.80/100

Şiddet

53.25/100

Akademik Faaliyetler

46.00/100

Barınma

34.75/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

2/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

1/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

0/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

2/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

0/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

0/10