İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

49.75/100

Güvenli Alan

57.33/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

28.95/100

Akran Davranışları

61.49/100

Şiddet

59.50/100

Akademik Faaliyetler

60.50/100

Barınma

40.00/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

5/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

10/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

3/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

8/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

1/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

5/10