İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

30.83/100

Güvenli Alan

40.08/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

22.39/100

Akran Davranışları

57.39/100

Şiddet

41.50/100

Akademik Faaliyetler

47.50/100

Barınma

27.50/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

8/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

7/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

0/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

3/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

3/10