İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

21.43/100

Güvenli Alan

41.67/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

24.52/100

Akran Davranışları

50.64/100

Şiddet

40.75/100

Akademik Faaliyetler

47.75/100

Barınma

29.75/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

4/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

3/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

0/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

2/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

1/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

1/10