Koç Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

80.10/100

Güvenli Alan

82.89/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

62.29/100

Akran Davranışları

78.31/100

Şiddet

77.53/100

Akademik Faaliyetler

81.39/100

Barınma

67.05/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

7/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

11/12

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

8/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

11/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

4/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

7/10