Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

21.84/100

Güvenli Alan

33.77/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

13.98/100

Akran Davranışları

51.91/100

Şiddet

41.50/100

Akademik Faaliyetler

41.25/100

Barınma

22.50/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

7/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

7/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

2/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

5/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

1/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

2/10