Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

47.07/100

Güvenli Alan

51.12/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

24.58/100

Akran Davranışları

69.20/100

Şiddet

53.00/100

Akademik Faaliyetler

57.25/100

Barınma

34.50/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

7/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

5/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

1/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

6/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

2/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

6/10