Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

49.60/100

Güvenli Alan

52.11/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

19.37/100

Akran Davranışları

60.68/100

Şiddet

50.50/100

Akademik Faaliyetler

56.75/100

Barınma

35.00/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

8/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

9/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

4/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

8/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

2/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

9/10