Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

78.88/100

Güvenli Alan

80.42/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

68.54/100

Akran Davranışları

74.06/100

Şiddet

79.22/100

Akademik Faaliyetler

80.86/100

Barınma

72.89/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

5/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

10/12

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

7/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

7/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

4/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

3/10