Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

13.95/100

Güvenli Alan

32.74/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

17.06/100

Akran Davranışları

43.06/100

Şiddet

49.75/100

Akademik Faaliyetler

40.25/100

Barınma

30.00/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

1/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

0/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

1/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

0/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

0/10