TED Üniversitesi

TED Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

79.82/100

Güvenli Alan

84.76/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

72.22/100

Akran Davranışları

81.38/100

Şiddet

83.41/100

Akademik Faaliyetler

85.61/100

Barınma

71.00/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

6/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

4/12

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

6/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

10/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

4/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

9/10