TOBB ETÜ Üniversitesi

TOBB ETÜ Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

34.60/100

Güvenli Alan

51.56/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

34.51/100

Akran Davranışları

56.74/100

Şiddet

56.00/100

Akademik Faaliyetler

57.22/100

Barınma

42.78/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

6/12

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

2/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

2/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

1/10