Türk-Alman Üniversitesi

Türk-Alman Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

46.87/100

Güvenli Alan

57.42/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

26.50/100

Akran Davranışları

64.06/100

Şiddet

66.50/100

Akademik Faaliyetler

64.25/100

Barınma

40.25/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

4/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

7/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

0/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

2/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

1/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

1/10