Yeditepe Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

51.67/100

Güvenli Alan

66.56/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

47.61/100

Akran Davranışları

69.11/100

Şiddet

67.67/100

Akademik Faaliyetler

68.04/100

Barınma

54.75/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

4/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

7/12

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

3/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

7/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

2/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

4/10