Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

20.87/100

Güvenli Alan

30.85/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

16.08/100

Akran Davranışları

45.32/100

Şiddet

42.75/100

Akademik Faaliyetler

40.75/100

Barınma

26.25/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

6/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

0/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

2/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

1/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

1/10