Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Ölçek Bulguları

Örgütlenme ve Savunuculuk

32.28/100

Güvenli Alan

45.99/100

Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu

22.28/100

Akran Davranışları

53.69/100

Şiddet

45.25/100

Akademik Faaliyetler

48.00/100

Barınma

24.25/100

Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları

Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

1/10

LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi

6/10

Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar

0/8

Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

7/12

TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

0/4

Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri

5/10